IT Support Officer

SMART TECHNOLOGY SOLUTION CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้ความสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์พอควร
  • ผู้สมัครควรมีภูมิลำเนากรุงเทพหรือปริมณฑล

24-Oct-16

 

Applied

System Controller (Windows, MS - Office, LAN, Internet)

Bangkok Telecom Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Male, age 30 - 35 years
  • Experience over 3 years in Window Server
  • Fair command of written and spoke English

23-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล