• ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ด้าน IT Support / Helpdeskอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสาร วิเคราะห์และแก้ปัญหา Hardware

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
  • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application และ ERPP
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานฐานข้อมูล เช่น MS-SQL

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล