• Male/Female Age 22-30 years old.
  • Degree in Computer Engineering, Science
  • Have knowledge in Networking Technology

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานสนับสนุนระบบ ERP 1 ปี
  • ประสบการณ์ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Oct-16

 

Applied
  • 1-3 years of experience to working.
  • Have knowledge in Networking Technology.
  • Have knowledge in Windows server system.

20-Oct-16

THB13k - 20k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล