• SAP Application Support, PP/MM Modules
  • 3-5 years experienced with Manufacturing Industry
  • Good in English

22-Oct-16

 

Applied
  • ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ ERP, Network
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือ

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล