• IT experience
  • MIS experience
  • Help desk

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ดูแลรักษา computer PC, ERP, ระบบ Network
  • ปวส. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี): 1

01-Dec-16

 

Applied
  • จัดทำแผนงานการซ่อมบำรุง
  • มีประสบการณ์ด้านระบบ IT ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล