• วางแผนบริหารโครงการและงานต่างๆในโครงการ
 • รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ เปรียบเทียบกับแผน
 • IT Project

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
 • จัดทำ Business Requirement Document, Workflow
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Functional Consultant (SD, MM)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Support on presales and creating proposal
 • Logistics process improvement experience
 • Understand key issues of general logistics

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

PMO/Change Management

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Engage with all IT demands
 • 5 years or more IT project or demand experience
 • Strong analytical and problem solving skills

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Banking - Financial Services Banking Consultant
 • mobile payments and Payment Architecture
 • implementing IT solutions

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • SAP support
 • Knowledge SAP and SAP datadict
 • at least 3-5 years working experience

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years' experience in implement, upgrade.
 • Good communication in both Thai and English.
 • Good analytical and project management skills.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager / Scrum Master

IBM Thailand Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's Degree
 • 5 years experience in managing application
 • Experience in a role functioning as a Scrum Master

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 7 years’ experience of Mobile app
 • Working knowledge of mobile technologies
 • Working knowledge on Java or .NET platform

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

iOS / Andriod Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

3 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Senior Solution Architect

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Consult and evaluate new server and storage
 • Participate in IT project and provide consulting
 • Knowledge of Server, Storage, Virtualization

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ideate Design & Implement Business Process-centric
 • Deliver Solutions with well architected APIs
 • Design & Implement Solutions leveraging Service

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 8+ years of People Management and people develop
 • Motivates cross functional individuals and teams
 • Bachelor’s degree in Business Administration

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Microsoft Solution Implementer

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Cloud
 • Microsoft Solution, Office 365 Microsoft Azure
 • Exchange , Active Directory , SharePoint, SQL

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Manager (POS System)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management;POS Application System
 • Application Portfolio;Project Management; POS
 • Project Managementl

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ERP, Project Manager, QAD, Configuration
 • ERP,Project Management, QAD, Delivery
 • ERP, Project Management, QAD, Delivery

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 end-to-end projects/5 years in Project Managemen
 • Solid Project Management skills
 • Manage stakeholder expectation

4 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • IT Management
 • WMS, TMS
 • SAP, CRM

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plan and execute Digital Platform
 • Lead the team to enhance digital banking services
 • knowledge in technology of electronic banking

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project and portfolio management
 • Provide advisory on IT solutions to enterprises
 • Over 7 years of working experiences in IT

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

IT Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Computer network and database administration
 • Trading,
 • System Landscape

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Analyst

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Degree/Higher in Computer Science or related field
 • 2 years’ experience in the related field jobs, IT
 • Good Knowledge in Document Design

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2-4 years experience
 • Strong with programming, SA, Recruiting
 • Good interpersonal skill,

05-Dec-16

 

Applied
 • 5-15 years' experience in leading and managing
 • Strong Technical Background
 • Having Banking background/experience is an advance

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 - 4 year experience in Software Development
 • Experience in full life cycle of MS Dynamics
 • Experience in working for Banking/financial

05-Dec-16

 

Applied
 • At least 8 years' experience of IT PM
 • Having PMP Certification will be an advantage
 • Strong leadership and communication

05-Dec-16

 

Applied

Lead DevOps Engineer

Dotography Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • AWS Architect
 • DevOps Engineer
 • Cloud Infrastructure

05-Dec-16

 

Applied
 • Min 7-10 yrs of Knowledge Management Experience
 • Exp. in Software Development or Business Analysis
 • Exp. in leading IT projects and managing software

05-Dec-16

 

Applied

Application Leader

G-Able Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Interface between team and management.
 • Track and resolve issues
 • SOA, JAVA, .NET , Oracle or MSSql, BIG DATA

05-Dec-16

 

Applied

System Analyst

G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • JSP, EJB, JMS, XML
 • Familiar with Oracle, SQL Database
 • Knowledge in UML Object Oriented J2EE

05-Dec-16

 

Applied
 • IT Project Implementation skills
 • Excellent Project Management Skills
 • Ability to influence and negotiate

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior IT Project Manager

DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • IT Project Implementation skills
 • IT budget management – control project costs
 • Responsible for the reporting and planning of IT

05-Dec-16

 

Applied

IT Product Manager (WMS)

DHL Supply Chain (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 – 7 years of applicable IT system implementation
 • Nationality and Age Thai nationality, 28+ years
 • Conduct business analysis and Gap analysis

05-Dec-16

 

Applied
 • Infrastructure and Project Delivery tools
 • Implementation of the IT Integration/Strategy
 • Improving the country business unit P&L

05-Dec-16

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Familiar with IT security & assurance framework
 • PMO skills, willing to adapt for team success

05-Dec-16

 

Applied
 • Set up, manage, configure database admin (oracle)
 • Disaster recovery (backups and testing of backups)
 • Troubleshoot and resolve any issues for production

05-Dec-16

 

Applied
 • Expertise in web application UI development.
 • Design and develop Java-based in-house enterprise.
 • Experience working with AGILE development method.

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2-8 years’ exp. as Project Management
 • Experience in Language services, IT preferred
 • Business English, International company

04-Dec-16

 

Applied
 • FI/HR
 • At least 5 -7 year experience
 • Ensure SDLC methodology

03-Dec-16

 

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in ERP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

02-Dec-16

 

Applied

Capacity Analyst Specialist

Nexus Services Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor degree in Statistic
 • 5-10 years' experiences in infrastructure
 • Analyze current system performance data

02-Dec-16

 

Applied
 • Working experience 5-10 years in IT related field.
 • To have Server and/or Server
 • Project plan and drive project

02-Dec-16

THB55k - 120k /เดือน

Applied
 • Running business analysis, formalization
 • Maintaining an understanding of web / mobile
 • Experience in whole life cycle of system

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Lead Full-Stack Developer

Dotography Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 7+ years development experience
 • Lead Developer
 • Full-stack developer

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SOFTWARE MANAGER (JAVA)

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in leading a team of developers.
 • Prove knowledge of programming concept and design
 • Able to create WAR and EAR deployment packages

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Practice Lead | Digital Delivery

Criterion Asia Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Engineering, Computer Science
 • Experience in Digital | Web Apps solution develop
 • Strong understanding of Agile

02-Dec-16

 

Applied

SAP Project Manager

Nexus System Resources Co.,Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality
 • Bachelor's Degree in Engineering, Computer Science
 • Prior project management & team leader experience

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project manager, Project management
 • Project implementation, network, infrastructure
 • CISCO, HP, FORTINATE, VMWARE, IBM, DELL

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 8 years exp in Project Management in SI
 • Strong Project Management skills, PMP is a plus
 • Knowledge of GIS is highly desirable

02-Dec-16

 

Applied
 • Fast growing company in South East Asia
 • Great opportunity to work with many technologies
 • Make the position your own

02-Dec-16

THB90k - 160k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล