• ปริญญาตรี / โท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน ตั้งใจ มีจริยธรรม
 • สามารถร่วมงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่น

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Software Devlopment Manager

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

01-Dec-16

 

Applied

Project Manager

CDG & G-ABLE

กรุงเทพมหานคร

 • Create and execute project work plans
 • Identifies resources needed
 • Manages day-to-day operational aspects of project

01-Dec-16

 

Applied

IT Internal Audit Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Retail
 • Internal control
 • Fraud investigation

01-Dec-16

 

Applied

Business Analyst/Data Specialist

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Data analysis
 • Data visualisation
 • Data mining

01-Dec-16

 

Applied
 • IT Security Engineer
 • Minimum 5 years of experience
 • Chaengwattana Head Office

30-Nov-16

 

Applied
 • IT Audit works as a part of financial audit team
 • Review IT security of Operating Systems and DBMSs
 • Extensive training for successful candidates

30-Nov-16

 

Applied

IT Service Manager - Cloud

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Cloud Solution
 • Online Web service
 • Virtualisation

30-Nov-16

 

Applied
 • Security Analyst
 • Security Engineer
 • Network Security

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

iOS / Andriod Developer

Gummy Bear Recruitment Company

กรุงเทพมหานคร

 • Great learning environment
 • Major corporate clients
 • Easy-to-get-to location

29-Nov-16

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in Computer Science, Computer Engineering
 • Experience in an IT security, IT auditor
 • Track and report KPIs of partners

29-Nov-16

 

Applied

IT Manager (POS System)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management;POS Application System
 • Application Portfolio;Project Management; POS
 • Project Managementl

29-Nov-16

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ERP, Project Manager, QAD, Configuration
 • ERP,Project Management, QAD, Delivery
 • ERP, Project Management, QAD, Delivery

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Security Specialist

IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 3years' experience in IT Security
 • Knowledge in security governance and audit
 • Experiece in IT delivery with technical knowledge

28-Nov-16

 

Applied
 • Experience in Physical Security, IT Service
 • Be able to travel around sites
 • Implement and ensure compliance of Physical

28-Nov-16

 

Applied
 • IT Audit works as a part of financial audit team
 • Review IT security of Operating Systems and DBMSs
 • Extensive training for successful candidates

28-Nov-16

 

Applied

Process & Governance Specialist

Greenline Synergy Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • minimium 3 years
 • IT Organizational process audit or process consult
 • IT

28-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT, Computer
 • Experiences in Big4 /consulting firms, or finance
 • Experiences in an audit of banking business

28-Nov-16

 

Applied

Technical Director (Adobe AEM)

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Software Architect & Design
 • Exp. in leading technical team
 • Exp. in Financial Services

28-Nov-16

 

Applied
 • 3+ Yrs exp as a software engineer or DBA
 • Unix Shell Script /Power Shell /Python/ JavaScript
 • Role open to local and international applications

22-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล