• มีความรู้ความเข้าใจ Hardward Software
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล