• ปวส, ปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอม
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ พัฒนา Hardware,Software
  • มีความรู้ด้านออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล