• ปวส, ปริญญาตรี ด้านอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมคอม
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ พัฒนา Hardware,Software
  • มีความรู้ด้านออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ด้าน IT Support / Helpdeskอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสาร วิเคราะห์และแก้ปัญหา Hardware

28-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล