• Magento;Software Development;PHP
 • AWS,Magento;Software Development;PHP
 • AWS;Magento;Software Development

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Manager

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • IT Management
 • IT support
 • Business Support

07-Dec-16

 

Applied

IT Manager

Argyll Scott Asia

จังหวัดอื่นๆ

 • Newly created role in FMCG company
 • Exposure to business stakeholder management
 • Golden location for working

06-Dec-16

 

Applied
 • Operations Management
 • IT Operations
 • CRM

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีในการขายและการตลาด
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาติ

05-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Microsoft Dynamic AX, AXAPTA, ERP
 • Microsoft Dynamic AX, Finance Module
 • Microsoft Dynamic AX,Finance Module, Retail

02-Dec-16

THB90k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วิ่งงาน ซ่อม ประกอบ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 • ตามสถานที่ต่างๆ (มีค่าเดินทางสนับสนุน)
 • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิ่งงาน ซ่อม ประกอบ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 • ตามสถานที่ต่างๆ (มีค่าเดินทางสนับสนุน)
 • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (สัญชาติไทย)
 • ปริญญาตรี ทางด้าน Computer science,Computer
 • มีความรู้ด้าน Programming

23-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล