• Bachelor degree in Food science and other related
 • Have an experience in food industry is plus
 • Good command of English communication

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science in Chemistry/Chemical Engineer
 • 3 years’ experience in food and beverage
 • Proven track record managing food safety

25-Oct-16

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำการฝึกฝน อบรม และทวนสอบการทำงาน
 • จัดทำเอกสารในระบบ GMP, HACCP, BRC & ISO
 • ทบทวน รายงานผลการตรวจสอบของ QC Staff

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล