• วางแผนและบริหารทีมงานให้ปฏิบัติงานบรรลุผล
  • พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมากขึ้นโดยการทดลอง
  • แก้ไขปรับปรุงปัญหาจากการร้องเรียนของลูกค้า

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • งานวิจัยฟาร์มของบริษัท งานวิจัยสูตรอาหาร
  • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์อาหาร
  • มีความละเอียดรอบคอบ

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล