• Food or Feed background & Sales Experience is AVG
  • SME company with reasonable income and benefit
  • Manage sales target & relation with distributor

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Food Science Education & Sales Experience is AVG
  • SME company with reasonable income and benefit
  • Manage sales target & relation with distributor

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ช/ญ อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ
  • ประสบการณ์ 2 ปี ด้านฝึกอบรม ในสายงานธุกิจค้าปลีก

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล