• ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา จุลชีวอุตสาหกรรมชีวเคมี
 • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา

26-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโลยีการอาหาร,
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สร้างและแก้ไข QID ของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในระบบ

25-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Food Science.
 • 0-3 years’ up experience in R&D Department.
 • Knowledge of ISO, GMP, HACCP, a good creative.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Building and implementing a detail new product
 • Responsible for R&D function development
 • Handing R&D new product development activity

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 23 - 29
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้จัดการโรงงาน

Food Specialize Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้จัดการแผนกผลิต

Food Specialize Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ปริญญาตรี (สาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งโดยตรง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 2-3 years experience in planning
 • Good command of English skills
 • Strong problem solving, analytical skills

24-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Food Technology
 • Age 28-32 years old, Thai Nationality
 • 3 years of experience in food industry

24-Oct-16

 

Applied
 • To check the process of every department
 • To check the delivery and quality of products
 • To support manager

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • 3 years up in Regulatory Affairs in food industry
 • English proficiency

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 24-28 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Food Sciences
 • Strong leading and communication skills

21-Oct-16

 

Applied
 • Maintain existing product and develop new product
 • Product planning and execute new product launch
 • Redesign & Modify group package products

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Food Science and Technology
 • Good command of English
 • Product development skills

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล