• Bachelor’s or Master’s degree in Food Science.
 • 0-3 years’ up experience in R&D Department.
 • Knowledge of ISO, GMP, HACCP, a good creative.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 23 - 29
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้จัดการโรงงาน

Food Specialize Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ : ชาย / อายุ(ปี) : 30 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ผู้จัดการแผนกผลิต

Food Specialize Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ปริญญาตรี (สาขาเทคโนโลยีการอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งโดยตรง อย่างน้อย 3 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To check the process of every department
 • To check the delivery and quality of products
 • To support manager

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food Science
 • 3 years up in Regulatory Affairs in food industry
 • English proficiency

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Food Science and Technology
 • Good command of English
 • Product development skills

21-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล