• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Food Science
  • มีประสบการณ์ระดับบริหารในโรงงานผลิตอาหาร
  • มีความเป็นผู้นำ ไหวพริบดี ละเอียดรอบคอบ

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Food Science Education & Sales Experience is AVG
  • SME company with reasonable income and benefit
  • Manage sales target & relation with distributor

14-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล