• ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวทบ.เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์
  • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 0 - 3 ปี

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Degree in Food Science or related field
  • Min 5 yrs in food industry Regulatory Affairs
  • Knowledge of FDA food laws and regulations

25-Oct-16

 

Applied
  • Food Technology of Food Science degree
  • Experience in either shipping, inventory, purchase
  • Good at communication, high confident

25-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล