• ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Provide technical support for enquiries
 • Support F&B team in joint visit for conducting
 • Prepare sound system design

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QC Staff (Food) PT16112201

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Food or related field
 • QC inspector for food products
 • Experience 3 years in QC food industry

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Food Science or related fields
 • 7-year experience in product development
 • Strong interpersonal skill and consumer-minded

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female only, age between 25 -35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บรรจุภัณฑ์
 • Experience การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ อย่างน้อย 5 ปี
 • รับผิดชอบการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Food Specialist Sourcing

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Source new food and beverage products
 • Develop industry, product & supply base knowledge
 • Enable food and beverage channels, purchasing

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Operation Manager

F&N United Ltd.

บางขุนเทียน

 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Minimum 8 years of experience in Sales & Marketing
 • Managing activity of Sales Admin

03-Dec-16

 

Applied
 • Diploma or higher degree Food Science
 • 0-2 years’ of work experience is required
 • Highly proficient in MS Office application

02-Dec-16

 

Applied
 • 5 years hands-on commercial experience
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • Dynamic, fast, and flexible team player

02-Dec-16

 

Applied
 • Research and Development Products (Beverages)
 • food or Beverage Business
 • Product Development

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s degree in sales, Marketing
 • 2 years experience in food sales,food technician
 • Demonstrate aptitude for problem-solving

02-Dec-16

 

Applied
 • Degree or higher Degree in Sciences
 • 5years of experience in Sales/ Process Engineering
 • Has competency of relationship management

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Prepare sample products in laboratory for customer
 • Test Bakery food and coating food
 • Control stock of ingredients and samples in Lab

02-Dec-16

 

Applied
 • Sale Experience at least 2 year for Scientific
 • Male/Female, Age 24-30 year old
 • Driving your own car

02-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญา โท - เอก ด้าน Food Nutritions, Food Science
 • มีความรู้เรื่อง อาหารสุขภาพ Food Nutrition
 • สามารถค้นคว้า สรุป เรียบเรียง จัดทำ เอกสาร

02-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และ ขยัน
 • ป.ตรี / โท ด้านการขาย ,การจัดการ
 • มีความรู้ด้าน Health Foods, Functional Foods

02-Dec-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Sales Executive

Unitywewell Co., Ltd.

ลาดพร้าว

 • ปริญญาตรี/โท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ขาย 1-2 ปี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานขายและงานบริการ มีความอดทนสูง

02-Dec-16

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Aged between 25-40 and willing to travel
 • 2 year(s) of working experience in wholesale
 • Bachelor’s Degree in Food Tech / Animal Science

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Verifies purchase requisitions (PR)
 • Negotiate on price, term and conditions
 • Making purchasing report and handling

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Masters or PhD in the field of Food Science
 • Tertiary qualifications in Food Science
 • Great business acumen and strong track

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Department Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied
 • Food science / Chemical engineering
 • 5 years in sales of B2B
 • 3 years in Sales Managerial

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IFS qualified will be preferable.
 • At least 5 years working experience in Food, Agric
 • Possessing ISO 9000 Lead Auditor Course

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science Program in Nutrition
 • 8 years’ in sales management experienced in OBGYN
 • Good understand of business functions

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science Program in Nutrition
 • 10 years’ in sales management experienced
 • Good understand of business functions

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female age between 35-45 years old
 • Degree in food science, food technology
 • Experience dealing with Thai FDA process

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

R&D Department Manager / Director

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible for new product development.
 • Degree in Science (B.S.) or higher in food science
 • Fluent in English communication.

01-Dec-16

 

Applied

Associate Scientist - Sensory

Pepsi - Cola (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • Sensory
 • Panel Management
 • Market Research

01-Dec-16

 

Applied
 • Male or female
 • 25 – 35 year old
 • Bachelor’s or higher in Food Science

01-Dec-16

 

Applied
 • Thai Nationals, female or male
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • Logistic cost reporting preparation

01-Dec-16

 

Applied
 • Experience in food safety / sourcing
 • Ability to work effectively without supervision
 • Ability to interact effectively with others

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop a strategy for market penetration
 • Responsible for all planning, including executing
 • Research competitors’ products

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในห้องแล็บอย่างน้อย 1ปี

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการและแก้ไขปัญหา เมื่อผลการตรวจสอบคุณภาพ
 • ร่วมกับแผนกผลิต ในการปรับปรุงแก้ไข
 • กำกับ ควบคุม ดูแล ระบบงานควบคุมคุณภาพของสินค้า

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
 • ป.ตรีสาขา Food Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

30-Nov-16

 

Applied
 • 5 years experiences in selling/Age above 32 years
 • knowledge and presentation of column for HPLC
 • can communicate with supplier in English

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
 • สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ในอุตสาหกรรมอาหาร

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Nutrition research
 • Deploy new science and technology
 • Manage multiple projects

30-Nov-16

 

Applied
 • 10+ years in FMCG companies
 • Technical Packaging development
 • strong evidence of project leadership

30-Nov-16

 

Applied
 • Science education would be advantage
 • Minimum 1 year direct experience
 • Good personality & good presentation

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • R&D manager, Research and Development manager
 • Foods, Snack, Beverage industries
 • Good English communication

30-Nov-16

 

Applied
 • Degree in field of agriculture or related field .
 • agriculture field at least 2 years
 • Please send your application in English only!

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering
 • Project Manager
 • Science

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล