• SAP FICO; Business Analyst; Project Management
 • SAP FICO; Support; Project Support
 • SAP FICO; SAP Consulting;SAP Consultant

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขึ้นระบบ ERP
 • ประสบการณ์ทำงาน 4-5 ปีขึ้นไปทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เป็นผู้ที่มีความรู้และพัฒนาระบบ Microsoft AX

27-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female age above 35 up
 • Strong background in IT
 • Background in Microsoft .NET, Visual Basic

26-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female age above 35 up
 • Strong background in IT
 • Background in Microsoft .NET, Visual Basic

26-Oct-16

 

Applied
 • Oracle, MSSQL, SAP and ERP
 • Transmittals
 • Engineering Workflows

25-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female age above 35 up
 • Strong background in IT
 • Background in Microsoft .NET, Visual Basic

25-Oct-16

 

Applied
 • Computer Science
 • Oracle Database
 • Software

22-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล