• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
  • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน PHP, HTML, CSS และ SQL
  • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

28-Nov-16

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารข้อมูล
  • สามารถ อ่าน เขียน พูดภาษาอังกฤษได้ดี

28-Nov-16

THB45k - 70k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล