• 5 years’ experience in Accounting.
  • ACCPAC knowledge would be an advantage.
  • Good Command in English and Thai.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล