• รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
  • บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้สรุปรายงานการขาย
  • พูดคุยสือสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบสูง
  • ชาย - หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล