• รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
  • บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้สรุปรายงานการขาย
  • พูดคุยสือสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล