• รับ และ ต่อ โทรศัพท์
  • จัดทำรายงานการรับ และต่อโทรศัพท์
  • มีน้ำเสียงสุภาพ พูดจากไพเราะ

08-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล