• มีประสบการณ์การทำงาน Trainer อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีและพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง
  • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การทำงาน 0-1 ปี ด้าน call center

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล