• ปริญญาตรีสาขาประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและบริหารด้านการรับประกัน
 • ความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

24-Oct-16

 

Applied
 • Retail banking
 • consumer banking
 • credit card business

23-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher in Business Management
 • Strong analytical and presentation skills
 • Good command of spoken and written English

21-Oct-16

 

Applied

Relationship Manager (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Relationship Management
 • Credit Analysis, Corporate Banking
 • Wholesales Banking

20-Oct-16

 

Applied

Head of E-Business Marketing

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • E-Trading
 • Securities
 • Business Development

19-Oct-16

 

Applied
 • Actuary in Life insurance
 • Product pricing
 • Good ENglish

19-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล