• IT Service Manager (Service Delivery)
  • GLOBAL MANUFACTURING
  • Network Architecture with relates knowledge

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 3-5 years experience of network maintenance
  • Some knowledge and experience on server
  • Ability to communicate in Thai and English

06-Dec-16

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • จบการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์
  • มีความรู้เรื่องระบบ Network และระบบ Server
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

01-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล