• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกร
 • ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับกล้องโทรทรรศ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับกล้องโทรทรรศน์
 • ทดสอบ และติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนา

02-Dec-16

 

Applied
 • minimum 2 years experience
 • good english coversation and writing
 • 5 work days

01-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Back-end Web Developer
 • Foreign company
 • Chiangmai

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Front-end Web Developer
 • Foreign Company
 • Chiangmai

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Web Developer
 • Foreign company
 • Chiangmai

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Web Developer
 • Foreign company
 • Chiangmai

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Engineering
 • 5 years experiences in web application and web
 • Have Programming knowledge in C#.NET, C++, ASP.NET

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in a related field
 • Professional attitude and work style
 • Good communication in English would be advantage

29-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล