SAP BASIS Support

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • SAP BASIS Administrator experience
 • 5 years experience in SAP support
 • Windows and Unix platforms

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support and Maintenance of SAP technical infrastru
 • Manage SAP DR Strategy and Backup
 • Manage and control SAP user authorization

24-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์ / ซอฟต์แวร์ / สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2-4 ปี
 • ปฏิบัติงานประจำ ณ สวทช.(รังสิต) จ.ปทุมธานี

21-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล