• มีความรู้ความเข้าใจ Hardward Software
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

26-Oct-16

 

Applied
 • Experience in software development and programming
 • Knowledge in VB.NET . ASP.NET , OOP Concept.
 • Designs, plans and implements software components.

26-Oct-16

 

Applied
 • MCP, MCSE, MCSA, ITIL, ITSM
 • Window Server, Window Operating System
 • Problem solving and troubleshooting

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years of experience in designing, programming.
 • Expert in more than one SCADA /HMI package.
 • Experience with Process Control.

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 28-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. จนถึงระดับ ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในด้านตลาดออนไลน์ facebook

25-Oct-16

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 28-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. จนถึงระดับ ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในด้านตลาดออนไลน์ facebook

25-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล