• เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านคอมพิวเตอร์
 • วุติการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ปวส.

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IT Support

ACTS FOR GROUP CO., LTD.

นครราชสีมา

 • Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Computer Engineering, Computer Science
 • At least 3 years’ support experience
 • Strong working knowledge of Microsoft Products

27-Oct-16

 

Applied

IT Support

Antique Stone Co., Ltd.

นครราชสีมา

 • สามารถตรวจสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรู้ทางด้านระบบ Network (LAN, Wifi, CCTV)
 • มีทักษะในการสื่อสาร และวิเคราะห์แก้ปัญหาระบบ

25-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์
 • แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ Set ระบบแลนได้

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการออกแบบ,เขียนแบบ,พัฒนา Website

24-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล