• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2-3 years’ experience in Node B/BTS
 • Bachelor’s degree or above with telecommunication
 • Male aged under 37 years old

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years’ experience in IBC site solution
 • Flexible to work on assignments after office time
 • Setting up acceptance test parameters

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

27-Oct-16

 

Applied

Director of Master Data

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Master data management
 • Business Intelligence
 • Data governance

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านการติดตั้ง , Configure อุปกรณ์
 • การเดินสายและจัดเก็บสาย Network/Power
 • งานด้านให้การบริการตามสัญญา helpdesk

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s in IT or related field
 • 5 years working experience
 • BIG Data and Data Mining understanding

27-Oct-16

 

Applied

SAP SPECIALIST

Tricor Executive Recruitment Ltd.

จังหวัดอื่นๆ

 • Creates all Company SAP-Master-Data
 • Prepares and executes the administrative archiving
 • Ensures the data integrity in all relevant systems

27-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Business Development Manager
 • Digital Sales & Marketing Manager
 • Product Development

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Achieve assigned sales quota. (UC, CC, CCTV)
 • Managing the entire product line life cycle
 • Working in partnership with our territory channel

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Commissioning core network equipment of LTE
 • Solve problems of core equipment
 • Network deployment function test, performance test

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management
 • Hardware Software Management
 • ITIL PMP SAP

25-Oct-16

 

Applied
 • IT/Sales Tool support
 • able to travel up-country
 • good in interpersonal skill

24-Oct-16

 

Applied
 • วิ่งงาน ซ่อม ประกอบ ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
 • ตามสถานที่ต่างๆ (มีค่าเดินทางสนับสนุน)
 • ซ่อม ประกอบ ติดตั้ง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

24-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, Thai Nationality
 • Bachelor’s degree, major in related field
 • Good command in both written and spoken English

23-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Male / Female
 • Knowledge with HTTP protocol
 • Knowledge with JavaScript, CSS

23-Oct-16

 

Applied
 • Male / Female, age 27 – 35 years old
 • Good in English
 • Experiences in Telecommunications Business

19-Oct-16

 

Applied
 • อายุไม่เกินกว่า 30 ปี บุคคลิกดี ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หรือศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของการศึกษา

19-Oct-16

 

Applied
 • อายุไม่เกินกว่า 30 ปี บุคคลิกดี ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หรือศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของการศึกษา

19-Oct-16

 

Applied
 • อายุไม่เกินกว่า 30 ปี บุคคลิกดี ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หรือศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของการศึกษา

19-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (สัญชาติไทย)
 • ปริญญาตรี ทางด้าน Computer science,Computer
 • มีความรู้ด้าน Programming

18-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor Degree in Computer Sciences
 • Experience for Exchange Server
 • Good command of English

14-Oct-16

 

Applied
 • Initiating Data and Analytics Strategy & Execution
 • Executing of portfolio of programs
 • Supporting the achievement of business objectives

13-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล