• เพศชาย - หญิง
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

02-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
  • มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
  • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน

02-Dec-16

 

Applied

วิศวกรโยธา

Veha Construction Company Limited

เมืองสมุทรปราการ

  • มีประสบการทางด้านควบคุมงานการก่อสร้าง
  • จัดทำแผนงานก่อสร้างรายสัปดาห์
  • ตรวจสอบและรายงานสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล