• Design Engineer Civil วิศวกรออกแบบ โยธา
 • SCG The Siam Cement Public Company Limited
 • TOEIC>550

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานเสาเข็มหรืองานก่อสร้าง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

21-Oct-16

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษา วิศวกรรม โยธา
 • ใช้ computer program office wfh
 • เขียน Auto Cad / Sketchup ได้

17-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีรถยนต์และใบขับขี่
 • เงินเดือนและค่าIncentive
 • มีประสบการณ์ด้านการขายเหล็กจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Oct-16

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล