วิศวกร

K.C. Concrete Product Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม MS Office / Auto CAD 3D ได้
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

02-Dec-16

 

Applied
  • ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
  • สามารถอ่านแบบและถอดแบบก่อสร้างได้
  • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล