• เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรับผิดชอบและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย ปวส. - ป.ตรี สาขาโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง
 • มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน

02-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing,Language
 • Design & Construction Company
 • Exp. in Electrical Engineer in Construction Co.

02-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 4 mth.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing,Language
 • Design & Construction Company
 • Exp. in Mechanical Engineer in Construction Co.

02-Dec-16

 

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing etc.
 • Construction Company
 • Exp. in Mechanical Engineer in Construction Co.

30-Nov-16

 

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT.,Prvd F.,Housing etc.
 • Construction Company
 • Exp. in Electrical Engineer in Construction Co.

30-Nov-16

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Provident Fund, Overtime Payment
 • Construction Design & Maintenance Service
 • 1 - 3yrs, exp, in Construction Company

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล