• Bachelor’s degree in Computer Science
  • 5 years of experience in systems and/or applicatio
  • Having strong background in SQL Database

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • อายุระหว่าง 23-30 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และประสบการณ์ในเขียนโปรแกรมอย่างน้อย 2 ปี

22-Oct-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล