• ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 • มีความรักและสนใจในด้าน Computer Programming
 • มีทักษะด้าน Computer Programming ที่ดีมาก

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและพัฒนา Mobile App
 • มีความรักและสนใจในด้าน Mobile App Programming
 • มีทักษะด้าน App Development สำหรับ Android Platfor

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อมูล
 • มีความรู้ด้านฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ด้านการประมวลผลตัวเลข และสถิติ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2-4 years experience
 • Strong with programming, SA, Recruiting
 • Good interpersonal skill,

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience and Knowledge in Database Design
 • Able to learn new technologies quickly
 • Knowledge of Oracle D2k Forms/Reports

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

SYSTEM AND NETWORK ENGINEERS

PRTR Executive Recruitment

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in implement Network and Infrastructure
 • Experience in managing SLA and ITIL standard
 • Manage projects and train junior engineers

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in working for Banking/ Financial
 • At least 5-7 year experience in Software Developme
 • Experience in Oracle FI & HR

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 - 4 year experience in Software Development
 • Experience in full life cycle of MS Dynamics
 • Experience in working for Banking/financial

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 Year experience with SharePoint Online (365)
 • Knowledge of SSIS, VB.NET, C#.NET, MSSQL, VB Scrip
 • Client side development experience using JavaScrip

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 8 years' experience of IT PM
 • Having PMP Certification will be an advantage
 • Strong leadership and communication

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years experience in Visual Basic programming
 • Experiences in Financial/ Banking business
 • Strong working specifically Visual Basic

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 2 - 6 years' experience in Mainframe
 • Experience in Banking System is an advantage
 • Strong knowledge of Cobol programming, JCL, CICS

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Java Developer
 • Programmer
 • Web Developer

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 3 years' experience in Teradata
 • Working experience related to Data Warehousing
 • Working experience related to BI reporting tools

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

System Analyst (C#.net)

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years of experiences as a System Analyst
 • ood experience in software database architecture
 • experience in software/business application

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Programmer (C#.Net)

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • 3 years of experiences
 • Web Development Languages: HTML, CSS
 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science,IT

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer [C#.net]

IDEABOY RECRUITMENT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 26 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 4ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Software Developer PT16112210

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in Computer Engineer
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality
 • age not over 35 years
 • Experience (year) 2-10 years

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • Good command of English

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree of Computer Engineering
 • At least 2 years of experiences in ITSM field.
 • Strong knowledge of Coding program : Java, .Net

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Expertise in managing WEB operations
 • Experience in RDBS (Oracle is preferred)
 • International environment

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in Java Programming
 • Knowledge in RDBMS and SQL
 • Bachelor or Master degree in Computer Science

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Digital Guru

True Corporation Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Engineering - Computer, IT or any relate
 • 2 years experience in customer service role
 • Passion in Technology & Trendy

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • PHP, CSS, HTML5, Javascript, Boostrap, SQL
 • Experience in Mobile Application Development is +
 • New Graduate students are welcome

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

ETL Developer (Contract)

Cube of Nine Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 3 yrs experience in ETL processing design/develop
 • Experience in ETL DataStage and SAS programming
 • Strong analytical and problem solving skills.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Programmer/Developer

R T S (2003) Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Develop or Coding on .NET
 • Develop or Coding on JAVA
 • Develop or Coding on PL/SQL

04-Dec-16

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Skill in C#, ASP.NET: Framework 2.0 and 3.5
 • Experience 4-7 years in Programming
 • Proficiency command in English

03-Dec-16

THB35k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Dreamweaver genius; source code editor guru
 • HTML, CSS, JavaScript & cross browser/email client
 • Business-level English skills, spoken and written

02-Dec-16

 

Applied

Web designer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Understanding of UI/UX and responsive web design.
 • Illustrator,Photoshop,Dreamweaver,Indesign skills
 • Good spoken and written Thai and English.

02-Dec-16

 

Applied

Sales & Business Development Associate

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Digital agency experience an advantage
 • Experience selling to marketing managers
 • advertising solutions or services is an advantage

02-Dec-16

 

Applied

Cobol programmer

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Cobol (mainframe)
 • Can communicate in English
 • High salary upto 100K

02-Dec-16

 

Applied
 • ASP.net is essential.
 • Fix bonus 2 months, Annual leave 15 days
 • Experience in insurance or logistic is a big plus.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

JUNIOR WEB-BASED APPLICATION DEVELOPER

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • SQL experience
 • Familiar with HTML and jQuery / Java script
 • ASP, ASP.Net, C#.Net, VB.Net

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR WEB-BASED APPLICATION DEVELOPER

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • SQL experience required (MS-SQL Server preferred)
 • ASP, ASP.Net, C#.Net,VB.Net,HTML,jQuery,Javascript
 • Solid accounting is plus

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

C++ programmer (Win 32)

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Good in skill of C++ and Win 32
 • Foreigner are welcome.
 • Very high salary

02-Dec-16

 

Applied
 • .Net, MVC, Mobile and Web Technologies
 • Web, Mobile, Window Application
 • Bachelor's Degree in IT or related field

02-Dec-16

 

Applied

Test Data Manager

IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 4 – 5 years working experience in Test Da
 • Strong experience in Test Data Management tools
 • Have working experience in Banking/ Financial

02-Dec-16

 

Applied

Test Environment Manager

IBM Solutions Delivery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • At least 4 – 5 years working experience in Test En
 • Strong experience in using Configuration Managemen
 • Strong communication and negotiation skills

02-Dec-16

 

Applied
 • C or C++ or VB programming
 • Write code for software applications
 • At least 2 years of experiences in software

02-Dec-16

 

Applied
 • เขียน Java บน J2EE technology ในการสร้าง Form
 • เขียน Control session
 • ช้ Eclipse เป็น Tool ในการ develop

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in any field.
 • Excellent problem-solving skills.
 • Knowledge of HTML and CSS.

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 2 years of experience
 • Good Salary and Benefits
 • Challenging and Fun Environment

02-Dec-16

 

Applied
 • Coding by Microsoft ASP.NET and C# .NET
 • SQL Scripting
 • Developing ERP Software

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • leading Logistics & Information Service Providers
 • work with top multinational companies
 • utilize management skills as a leader

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Web Application Programmer

Maya Wizard Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality Only
 • Develop Web Application
 • Proficient and Experienced in Database System

02-Dec-16

 

Applied

IT Manager or Project Manager (PM)

Silkspan Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • บริหาร โครงการด้านพัฒนา Software
 • Project Management บนหลักการของ SDLC หรือ Agile

02-Dec-16

 

Applied

Lead Full-Stack Developer

Dotography Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 7+ years development experience
 • Lead Developer
 • Full-stack developer

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Web Programmer อย่างน้อย 3 ปี
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้าน Web Programmer

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in related field
 • Average command of English

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล