• เพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบและรักงานบริการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน VB.N CRYSTAL REPORT พิจารณาพิเศษ
 • มีความรู้พิ้นฐานระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้าน SQL พิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 – 5 years of experience in Programming&Database
 • VB6, VB.Net, SQL, Crystal report, PHP, Java Script
 • Bachelor degree in Computer Science

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years in HRIS, Information Technology
 • payroll analyst, HR Database, HRIS
 • market salary survey, perfomance management

04-Dec-16

 

Applied
 • เขียนแบบ และทำโปรแกรม CAD CAM
 • ประสบการณ์ทำงานด้าน CNC Machining Center
 • สามารถใช้โปรแกรม CAD CAM เป็นอย่างดี

02-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor’s or Master’s degree in Computer Science
 • 3 -5 years working experience

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Reporting to the Production Manager
 • Being responsible for the overall management
 • Developing/programming new application

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age 27 - 33 years old.
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer
 • 5-7 years’ experience in System Administrator

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 25 - 33 years old.
 • Bachelor’s degree in Computer Science
 • Minimum 5 years’ experience in Web Programming

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถพัฒนาด้านโปรแกรม แบบ Windows App
 • พัฒนางานด้านโปรแกรมตามรายละเอียดงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานโปรแกรมเป็น Application

02-Dec-16

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience as a web developer
 • Frameworks: Bootsrap, jQuery, Angular
 • The candidate must be passionate

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

30-Nov-16

 

Applied
 • Graduated in IT/ Engineer/Computer Science.
 • Has skill in .Net, PL/SQL,Javascript Frameworks
 • Understanding of Reporting Tools.

30-Nov-16

 

Applied
 • Computer Science
 • Oracle Database
 • Software

30-Nov-16

 

Applied
 • IS systems and to the deployment of IS Standard
 • R&D Software licenses
 • Maintenance /solve problem of Hardware&Software

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Marital status: Single
 • Education: Bachelor Major Computer related
 • Language: English

30-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Computer science or IT related field
 • Good knowledge of Hardware, Software, Programming
 • Applications Development, Database Development

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in IT related fields with GPA 2.75 up
 • Good command of English and computer literacy
 • Coordination & propose of IT Solution/ Application

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมฯ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • Web programming,Database design,ASP.Net MVC4

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing and implementing specification system
 • Conducting unit tests and fixing bugs
 • Assisting the System Analyst

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วย PHP,Visual Basic,NET,C++

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้ภาษา C#.net, VB.net, PHP, PL SQL ได้ดี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานตรงสายงาน 1-2ปี

24-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • IT Supporting Network, Servers
 • Knowledge in TCP/IP networking, Switching, Router
 • PABX Telephone System, Access Control System

21-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล