• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี เกี่ยวกับ SQL programming

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Director of Master Data

Robert Walters Thailand

จังหวัดอื่นๆ

 • Master data management
 • Business Intelligence
 • Data governance

20-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกินกว่า 30 ปี บุคคลิกดี ไม่จำกัดเพศ
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • หรือศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของการศึกษา

19-Oct-16

 

Applied
 • ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (สัญชาติไทย)
 • ปริญญาตรี ทางด้าน Computer science,Computer
 • มีความรู้ด้าน Programming

18-Oct-16

 

Applied
 • Thai Male / Female
 • Knowledge with HTTP protocol
 • Knowledge with JavaScript, CSS

16-Oct-16

 

Applied
 • Male or female, Thai Nationality
 • Bachelor’s degree, major in related field
 • Good command in both written and spoken English

16-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล