• เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 29 - 39 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาโปรแกรมระบบงานที่ใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
 • จัดทำ Infographic และ สื่อมัลติมีเดีย

26-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง สัญชาติไทย อายุ 28 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์งานทางด้านเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ4ปีขึ้นไป

26-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP BASIS Support

en world Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • SAP BASIS Administrator experience
 • 5 years experience in SAP support
 • Windows and Unix platforms

25-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล