• เพศชาย / หญิง
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

08-Dec-16

 

Applied
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • ถนัดในการใช้ภาษา Java หรือ .Net
  • มีความรู้ภาษาอังกฤษ

07-Dec-16

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี วทบ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

07-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล