• Male, aged 22-35 years old
  • Degree in Electronics, Electrical or Instrument
  • Ability to work rotating shift hours

02-Dec-16

 

Applied
  • ตรวจสอบ ดูแล ระบบ Server
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
  • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

24-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล