• ปริญญาโท สาขา Broadcasting
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
  • ปริญญาโท สาขาวารสารศาสตร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล