• จัดรายการทางวิทยุ
  • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป

08-Dec-16

 

Applied
  • แปลคำสั่งเกี่ยวกับการออกแบบ
  • เป็นส่วนหนึ่งของการการผลิตแค็ตตาล็อกและนิตยสาร
  • สามารถในการสื่อสารทั้งในภาษาไทย-เยอรมัน และอังกฤษ

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Create detailed annual training plan and budget
  • Produce annual training plan by department
  • Train and support departmental trainers

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล