• ชาย-หญิง ปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณ
  • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบโฆษณา Event สื่อสิ่งพิ
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

09-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย-หญิง ปริญญาตรี-โท สาขานิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณ
  • มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบโฆษณา Event สื่อสิ่งพิ
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

05-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล