• Web Content Editor
  • Female
  • Good English and interpersonal skills

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Visual Merchanding or Shop Display Experience
  • Passion/knowledge of home furnishing and retail
  • Active, Design Program(AutoCAD), basic English

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales/เจ้าหน้าที่ขาย

DN Broadcast Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในสายงานสื่อ
  • มีใจรักในงานขาย

30-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล