Sales/เจ้าหน้าที่ขาย

DN Broadcast Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในสายงานสื่อ
  • มีใจรักในงานขาย

30-Nov-16

 

Applied
  • Web Content Editor
  • Female
  • Good English and interpersonal skills

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล