• งานสรรหาว่าจ้าง,งานฝึกอบรม,ทำเงินเดือน
 • จบปริญญาตรี-ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 3 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Human Resource
 • 1-8 year’s working experience in Human resources
 • Good English communication

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
 • จัดทำรายงานสาเหตุการลาออกของพนักงาน
 • เยี่ยมเยือนพนักงาน (ภายในและนอกองค์กร)

03-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทักษะการประสานงาน

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านงานแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายแรงงาน
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทักษะการประสานงาน

02-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 28-30 years old
 • Bachelor’s degree in Law, HR, Business Admin
 • 3-5 yrs’ exp in Employee Relation

29-Nov-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong HR - Food Manufacturing experience
 • Able to work upcountry
 • Fast growing food business firm

28-Nov-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล