• Bachelor or Master degree in HR, OD, Psycology
  • Minimum 5 years in C&B, HRBP
  • Excellent communication and influencing skills

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor or Master degree in HR, OD, Psycology
  • Minimum 5 years in payroll admin or benefits admin
  • Good communication and can communicate in English

19-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง สัญชาติไทยอายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการวางแผนอัตรากำลังคน
  • มีความรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษดี

17-Oct-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล