• งานดูแลการสรรหา ว่าจ้าง และการฝึกอบรม
  • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
  • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24 - 42 ปี

07-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มึใจพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง อยู่ตลอดเวลา
  • มีความคิดริเริ่ม อดทน ซื่อสัตย์
  • ชาย - หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป

06-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล